bảo vệ môi trường biển

Cập nhập tin tức bảo vệ môi trường biển

Túi thu gom rác thải nhựa trên tàu cá để bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài

Sáng kiến quản lý chất thải nhựa trên tàu cá đồng thời thiết kế túi đựng rác chuyên dùng cho tàu cá được áp dụng trên thực tế và được ngư dân đánh giá là rất tiện dụng, hiệu quả cao.

Đang cập nhật dữ liệu !