bán hàng tại chỗ

Cập nhập tin tức bán hàng tại chỗ

Bán hàng tại chỗ: Cơ sở kinh doanh ăn uống phải đạt 4 tiêu chí

Tại TP.HCM các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ được phục vụ tại chỗ kể từ 28/10 và tiêu chí đầu tiên đó là phải đạt chứng nhận an toàn thực phẩm.

Đang cập nhật dữ liệu !