bạn bè

Cập nhập tin tức bạn bè

Con người có giới hạn 150 người bạn tốt?

'Con số thần kì Dunbar' ngụ ý rằng ngưỡng quan hệ tốt đẹp của mỗi người giới hạn trong 150 bạn. Nhưng điều này có còn phù hợp không?

Đang cập nhật dữ liệu !