bài toán IQ

Cập nhập tin tức bài toán IQ

Làm thế nào để biến 1- 11= 100 trở thành phép tính đúng?

Thử xem bạn đoán trúng đáp án trong thời gian bao lâu nhé!

Đang cập nhật dữ liệu !