bác sĩ nghỉ việc

Cập nhập tin tức bác sĩ nghỉ việc

Bác sĩ học 6 năm và sau 18 tháng thực hành có thu nhập chưa tới 5 triệu đồng

Học 6 năm và sau 18 tháng thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề, nếu tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì mức thu nhập 4.881.240 đồng (chưa trừ BHXH, BHYT).

Đang cập nhật dữ liệu !