bác bảo vệ có tâm

Cập nhập tin tức bác bảo vệ có tâm

Chú bảo vệ làm việc nhỏ xíu khi trời mưa mà ai nấy 'thả tim' rần rần

Hành động đi từng xe lấy mũ bảo hiểm úp cẩn thận lên yên xe cho khỏi ướt bên trong của chú bảo vệ khiến người xem xúc động.

Đang cập nhật dữ liệu !