800 nghìn ô tô đến kỳ hạn chưa được kiểm định

Cập nhập tin tức 800 nghìn ô tô đến kỳ hạn chưa được kiểm định

800 nghìn ô tô đến kỳ hạn chưa được kiểm định

Với 800.000 xe chưa được kiểm định và 1,7 triệu phương tiện đến kỳ trong 6 tháng tới, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam cần ít nhất 6 tháng mới giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc.

Đang cập nhật dữ liệu !