Xếp hạng các nước có số ca bệnh tiểu đường cao nhất

Cập nhập tin tức Xếp hạng các nước có số ca bệnh tiểu đường cao nhất

Xếp hạng các nước có số ca bệnh tiểu đường cao nhất: Vị trí của Việt Nam

Số ca bệnh tiểu đường ở Việt Nam chiếm khoảng 6% dân số (nhóm 20 tới 79 tuổi), đứng thứ 141 trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !