whatsapp

Cập nhập tin tức whatsapp

Facebook đổi tên Instagram và WhatsApp

ICTnews - Facebook có kế hoạch đổi tên Instagram và WhatsApp để mọi người hiểu rõ đây là hai ứng dụng thuộc mạng xã hội này.

Đang cập nhật dữ liệu !