vượt kế hoạch đề ra

Cập nhập tin tức vượt kế hoạch đề ra

SeABank hoàn thành vượt kế hoạch đề ra năm 2021

Ngày 26/1/2022, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.268 tỷ đồng, tăng trưởng 89% so với năm 2020. 

Đang cập nhật dữ liệu !