VNM

Cập nhập tin tức VNM

Học đầu tư theo Warren Buffett, 'test nhanh' với cổ phiếu VNM

Warren Buffett đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho các "chứng sĩ". Dưới đây là 5 nguyên tắc đầu tư nổi tiếng của Warren Buffett và mối liên hệ, so sánh với cổ phiếu của doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa – Vinamilk (HoSE: VNM).

Đang cập nhật dữ liệu !