Vietnam Startup Day 2022

Cập nhập tin tức Vietnam Startup Day 2022

Sân chơi mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Vietnam Startup Day năm 2022 được coi là sân chơi mới lớn nhất giành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp bởi sự kiện quy tụ hơn 1.400 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, doanh nhân, chuyên gia từ các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !