vi sinh vật

Cập nhập tin tức vi sinh vật

Cách vi sinh vật có thể tồn tại trong môi trường axit sôi sùng sục

Suối lưu huỳnh của Công viên Yellowstone ở Mỹ bề ngoài hoàn toàn không thể ở được, nhưng vẫn có những vi sinh vật sống sót trong vùng nước nóng và có nồng độ axit rất cao. Các nhà khoa học đã khám phá ra bí mật giúp chúng có thể làm được điều này.

Đang cập nhật dữ liệu !