Vì sao không thể tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng VneID?

Cập nhập tin tức Vì sao không thể tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng VneID?

Vì sao không thể tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng VneID?

Nhiều bạn đọc phản ánh tới báo VietNamNet về việc dù đã tải và kích hoạt ứng dụng định danh điện tử (VNeID) cấp độ 2 nhưng không thể tích hợp được giấy tờ như giấy phép lái xe dạng thẻ PET (thẻ nhựa).

Đang cập nhật dữ liệu !