vắc xin tiêm chủng mở rộng

Cập nhập tin tức vắc xin tiêm chủng mở rộng

TP.HCM cần trên 1,7 triệu liều vắc xin tiêm chủng mở rộng

Theo rà soát nhu cầu năm nay và nửa đầu năm 2024, TP.HCM cần hơn 1,7 triệu liều của 12 loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Đang cập nhật dữ liệu !