vắc xin nội

Cập nhập tin tức vắc xin nội

Sản xuất bằng được vắc xin, thuốc nội điều trị Covid-19

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là sản xuất bằng được vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 ở trong nước để chủ động phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm ngân sách nhà nước. 

Đang cập nhật dữ liệu !