ứng xử học đường

Cập nhập tin tức ứng xử học đường

Làm sao để các quy tắc ứng xử văn hóa quen thuộc, dễ nhớ với học sinh?

Bộ quy tắc ứng xử trong trường học bắt đầu được Bộ GD&ĐT ban hành từ năm 2018 nhưng đến giờ những quy định trong bộ quy tắc này vẫn chưa trở nên quen thuộc với nhiều học sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !