tỷ lệ tử vong

Cập nhập tin tức tỷ lệ tử vong

Lý do một số ít người đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn tử vong

Đa số người tử vong thuộc nhóm suy giảm miễn dịch, có bệnh nền, tuổi cao.

Đang cập nhật dữ liệu !