túi nilong

Cập nhập tin tức túi nilong

Thủ tướng phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025...

Đang cập nhật dữ liệu !