tu sửa nhà thờ lớn

Cập nhập tin tức tu sửa nhà thờ lớn

Nhà thờ Lớn Hà Nội được tu sửa hết khoảng 10 tỷ đồng, sắp hoàn thiện

Tính đến thời điểm hiện tại, việc trùng tu nhà thờ Lớn Hà Nội gần như đã hoàn thiện, chỉ còn phần sơn 2 tháp và mặt trước cửa nhà thờ.

Đang cập nhật dữ liệu !