Trung tâm Y học Thể thao

Cập nhập tin tức Trung tâm Y học Thể thao

Nova Healthcare và KLSMC hợp tác phát triển Trung tâm Y học Thể thao tại Việt Nam

Nova Healthcare đã ký kết hợp tác cùng Kuala Lumpur Sports Medicine Centre (KLSMC) với mục đích đồng hành trong lĩnh vực Y học Thể thao và thành lập một Trung tâm Y học Thể thao để điều trị các chấn thương và rối loạn liên quan đến thể thao.

Đang cập nhật dữ liệu !