trộm cửa sổ

Cập nhập tin tức trộm cửa sổ

Nhà ông lão bị kẻ trộm 'khoắng sạch' từ ổ điện, kệ bếp đến cửa sổ

Hay tin nhà bị kẻ gian đột, ông B. xuống kiểm tra và phát hiện toàn bộ tài sản trong căn nhà bị lấy sạch, từ kệ bếp đến cửa sổ.

Đang cập nhật dữ liệu !