trò chuyện doanh nhân

Cập nhập tin tức trò chuyện doanh nhân

Nếu làn sóng hủy dịch vụ SMS Banking diễn ra, ai sẽ thiệt?

Phí dịch vụ nhận tin nhắn biến động số dư ngân hàng qua điện thoại (SMS Banking) hiện đang quá cao khiến cho nhiều khách hàng cân nhắc hủy.

Đang cập nhật dữ liệu !