trẻ em xem mạng

Cập nhập tin tức trẻ em xem mạng

Cao Bằng triển khai dự án An toàn trên mạng - Giai đoạn 2

Trong thời gian qua, được sự hỗ trợ của tổ chức Childfund, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác, sáng tạo lành mạnh trên không gian mạng, đảm bảo trẻ không gặp phải bạo hành trên môi trường mạng.

Đang cập nhật dữ liệu !