trẻ em gây tai nạn

Cập nhập tin tức trẻ em gây tai nạn

Trẻ em gây tai nạn, ai phải bồi thường?

Trường hợp người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Đang cập nhật dữ liệu !