trái cây Việt Nam

Cập nhập tin tức trái cây Việt Nam

Măng cụt vào mùa, "ăn đứt" hàng Thái Lan

Ưu thế của măng cụt Thái Lan là chín sớm nên hớt váng được thị trường nhưng lép vế về độ tươi ngon khi măng cụt Việt Nam vào mùa.

Đang cập nhật dữ liệu !