trả lương

Cập nhập tin tức trả lương

Chi trả luôn lương hưu, trợ cấp tháng 7, 8 ở vùng dịch

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 1806/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 7 và 8/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Đang cập nhật dữ liệu !