tóp mỡ

Cập nhập tin tức tóp mỡ

Bữa tiệc tóp mỡ

Giờ đây, hễ nhìn thấy liễn mỡ nước, chúng tôi lại hồi tưởng về tuổi thơ nghèo khó quây quần bên bếp lửa của mẹ, lại thấy bùi ngùi, rưng rưng.

Đang cập nhật dữ liệu !