tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhập tin tức tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Điển hình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

Là xã có nhiều ưu thế, tiềm năng về du lịch nên thời gian qua, xã Cẩm Thanh (TP.Hội An, Quảng Nam) đã đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả tích cực.

Đang cập nhật dữ liệu !