tiền tỉ

Cập nhập tin tức tiền tỉ

Thu tiền tỉ từ 'mỏ vàng' phụ phẩm bỏ đi

Được ví là mỏ vàng của ngành nông nghiệp với khối lượng lên tới 158 triệu tấn/năm nhưng phụ phẩm nông nghiệp vẫn chưa được khai thác triệt để.

Đang cập nhật dữ liệu !