Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc

Cập nhập tin tức Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc

Tăng lương tối thiểu vùng, tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1/7 ra sao?

Từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%, dẫn đến tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự điều chỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !