tiêm thuốc độc

Cập nhập tin tức tiêm thuốc độc

Tử tù xin xử bắn thay vì tiêm thuốc độc để được 'chết nhanh hơn'

Hai tử tù ở Mỹ yêu cầu thẩm phán xem xét đổi phương thức thi hành án bằng cách xử bắn thay vì tiêm thuốc độc để được "chết nhanh hơn".

Đang cập nhật dữ liệu !