thuốc quý

Cập nhập tin tức thuốc quý

Hạt sen giúp giảm tình trạng chán ăn hậu Covid-19

Chán ăn hậu Covid-19 là không chỉ ở trẻ em mà cả người lớn, nhiều người có cảm giác ăn như nhai rơm khi đã âm tính nhiều ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !