thùng tự chế

Cập nhập tin tức thùng tự chế

Ngăn chặn, xử lý hành vi vận chuyển hàng hóa trong thùng tự chế, "giả container"

Một số doanh nghiệp vận tải hàng hoá phản ánh, hiện nay có tình trạng một số doanh nghiệp vận tải chở thùng hàng hoá được kẹp chì hải quan, giả container nhưng quá khổ giới hạn của phương tiện, thông quan qua biên giới...

Đang cập nhật dữ liệu !