Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội đạt 49 điểm

Cập nhập tin tức Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội đạt 49 điểm

Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội đạt 49 điểm

Vượt qua gần 105.000 thí sinh, em Phương Khải Minh đã trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2023.

Đang cập nhật dữ liệu !