thu hút sinh viên xuất sắc

Cập nhập tin tức thu hút sinh viên xuất sắc

Hà Tĩnh thu hút sinh viên xuất sắc vào cơ quan nhà nước

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh khẳng định đối với các sinh viên có kết quả học tập khá giỏi, thuộc diện phải thi tuyển công chức, tỉnh cam kết sẽ tổ chức các kỳ thi tuyển công khai, minh bạch và công bằng.

Đang cập nhật dữ liệu !