thu giữ tài sản

Cập nhập tin tức thu giữ tài sản

Vietcombank thu giữ tài sản của 'Út trọc'

Tài sản đảm bảo thu giữ là quyền sử dụng đất đối với lô đất có diện tích 5.073m2, tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

Đang cập nhật dữ liệu !