Thông tin

tin tức về Thông tin mới nhất

Thủ tục chuyển hộ khẩu tập thể về nhà riêng đối với công an
 

23/11/2021

Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới ngoài đơn vị đóng quân và đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú...