Thiếu vật tư y tế

Cập nhập tin tức Thiếu vật tư y tế

Thiếu vật tư y tế, bác sĩ lo 'tay không bắt giặc'

Thiếu vật tư, hóa chất xét nghiệm khiến không ít bác sĩ chua xót cho rằng sẽ phải "tay không bắt giặc". Có nơi, bệnh nhân phải tự mua dụng cụ, vật tư y tế để bác sĩ điều trị.

Đang cập nhật dữ liệu !