Thích Nhật Từ

Cập nhập tin tức Thích Nhật Từ

Nóng rẫy chuyện cúng dường tiền mặt ở Chùa Ba Vàng, lời qua tiếng lại của các nhà tu hành triệu follower

Cư dân mạng xôn xao về những thông tin xoay quanh các phát ngôn của Trụ trì Chùa Ba Vàng liên quan tới hoạt động khất thực 

Đang cập nhật dữ liệu !