thi khoa học kỹ thuật

Cập nhập tin tức thi khoa học kỹ thuật

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Đề tài “cao siêu” như tiến sĩ

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh có những đề tài đoạt giải do học sinh THPT nghiên cứu lại ngang tầm… tiến sĩ.

Đang cập nhật dữ liệu !