thi học kỳ online

Cập nhập tin tức thi học kỳ online

Lớp học ồn như chợ vỡ khi thi thử online

Con tôi học lớp 1, được trường tổ chức thi thử online. Do lần đầu tổ chức, giáo viên thiếu kinh nghiệm, phòng thi ồn không khác gì cái chợ.

Đang cập nhật dữ liệu !