thế hệ 5

Cập nhập tin tức thế hệ 5

Israel ra mắt tên lửa hành trình thế hệ thứ 5 Sea Breaker

Israel đang phát triển tên lửa thế hệ thứ 5, nhấn mạnh vào khả năng hành trình, tấn công thông minh.

Đang cập nhật dữ liệu !