thầy thuốc đồng hành

Cập nhập tin tức thầy thuốc đồng hành

F0 tăng, TP.HCM kích hoạt mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”

Sở Y tế TP.HCM đã quyết định kích hoạt lại mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ cho người bệnh Covid-19 (F0) đang có xu hướng tăng lại trong thời gian gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !