thay đổi điều trị F0

Cập nhập tin tức thay đổi điều trị F0

Rút ngắn thời gian dỡ cách ly y tế với F0 điều trị tại nhà

Các F0 điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly, điều trị đủ 7 ngày, thay vì 10 ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2.

 

Đang cập nhật dữ liệu !