Thành phố trong Thủ đô

Cập nhập tin tức Thành phố trong Thủ đô

Thành phố trong Thủ đô: Địa phương chưa tỏ, “cò” đất đã tường

Trong khi kỳ vọng mô hình “thành phố trong thành phố” sẽ tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng trong tương lai cho Thủ đô Hà Nội còn nằm trên ý tưởng, thì trên thực tế, giá đất đã “chạy” trước từ lâu.

Đang cập nhật dữ liệu !