test nhanh Covid-19

Cập nhập tin tức test nhanh Covid-19

Lý do Cần Thơ dự định test nhanh Covid-19 cho 68.000 người

Ngành y tế TP Cần Thơ sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho 68.000 người trên tinh thần tự nguyện.

Đang cập nhật dữ liệu !