Tập đoàn Ecopark

tin tức về Tập đoàn Ecopark mới nhất

Lô thuốc 200.000 lọ Remdesivir đặc trị Covid -19 về Việt Nam được phân bổ thế nào?
 

18/09/2021

Lô thuốc đặc trị Covid-19: 100.000 lọ Remdesivir đã về Việt Nam theo đơn hàng tài trợ của Tập đoàn DB – Cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark. 100.000 lọ tiếp theo đang được gấp rút đưa về Việt Nam trong vài ngày tới.