tàng trữ trái phép vũ khí

Cập nhập tin tức tàng trữ trái phép vũ khí

Sợ lộ quan hệ "ngoài luồng", ông chồng mang súng ra bắn dọa... bồ

Long có vợ nhưng lại quan hệ tình cảm với một phụ nữ bên ngoài. Không muốn người phụ nữ này đến nhà, Long nên ra ngăn cản và mang súng ra bắn chỉ thiên, làm nhiều người hoảng sợ.

Đang cập nhật dữ liệu !