tàng trữ pháo nổ

Cập nhập tin tức tàng trữ pháo nổ

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng bán ma túy đổi lấy pháo nổ

Mạnh mua ma túy về bán cho các con nghiện, nếu không có tiền thì đổi bằng pháo. Mỗi pháo có giá từ 200.000 - 500.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !